ทุน MBA ในระดับป.โท ที่ Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา

Penn State Erie, The Behrend College จัดมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน หรือมีแผนที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร MBA ที่ Penn State Behrend สหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ถึง 2,500 เหรียญต่อปี (ประมาณ 31,000 – 79,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ หรือนักบัญชีมืออาชีพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทั้งนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสำหรับทุนนี้

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงทักษะทางภาษาของคุณ ว่าสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนได้

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครที่สมบูรณ์ (รวมทั้งคะแนน GMAT ถ้าจำเป็น) จัดส่งภายในวันเวลาที่กำหนด

 

ปิดรับสมัคร:

18 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.behrend.psu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ