ทุนการศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2018

สถาบันบัณฑิตวิทยาลัยของ FASoS เปิดรับใบสมัครทุนวิจัยในระดับปริญญาโทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การศึกษาในระดับปริญญาเอก

FASoS Weekly เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะอักษรศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Maastricht (FASoS) ซึ่งอยู่ในกำกับของสำนักงานด้านการตลาดและการสื่อสาร ที่มีหน้าทีกระจายข่าวสารที่เกี่ยวข้องผ่านอีเมลล์ข่าวสารซึ่งจะส่งให้กับนักศึกษาและพนักงานของ FASoS ทุกวันพฤหัสบดี

 

 

ทุนการศึกษา:

ค่าตอบแทนจะแบ่งเป็น6 ระดับตามกฎข้อที่ 5 ของข้อตกลงแรงงานสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น €2,293 ต่อเดือน(ประมาณ 89,600 บาท)

ซึ่งรวมถึงการมีเบี้ยเลี้ยง 8%ในวันหยุด และค่าเบี้ยเลี้ยง 8.3% ในช่วงปลายปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนนักวิจัยในระดับปริญญาโท ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ของคณะอักษรศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นไปที่งานเขียน นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในรูปแบบของ MPhil  (เรียนแบบเน้นทำวิจัยมาสองปี)

– เกรดเฉลี่ยของเนเธอร์แลนด์โดยรวมต้องมีอย่างน้อย 7.5 (หรือ GPA เท่ากับเกรดนี้)

– ผู้สมัครจากต่างประเทศมักจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษ / ภาษาอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ไปยังสำนักบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
เอกสารการสมัคร:

– ประวัติโดยย่อ

– ใบรับรองทรานสคริปสําหรับระดับปริญญาตรี

– จดหมายรับรองงานที่ทำล่าสุด (ถ้ามี)

– ตัวอย่างย่อของงานวิจัยที่เคยทำ (หนึ่งหน้า) เอกสารนี้ควรใส่ชื่อของศาสตราจารย์ใน FASoS ซึ่งยินดีที่จะดูแลนักเรียนถ้าได้รับทุนการศึกษาและเป็นผู้ที่ยื่นขอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก(ร่วมกับนักเรียน)ในโครงการNWO talent schemes

– จดหมายสนับสนุนจากอาจารย์ในFASoS

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ทุนการศึกษาในเนเธอร์เเลนด์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ