13 ความเข้าใจผิดๆ ทางด้าน Grammar ที่คุณอาจเคยทำมาก่อน มาเรียนรู้แล้วแก้ไขกันดีกว่า!!

ถ้าจะพูดเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษหรือไวยากรณ์นั้น...