ทุนเต็มจำนวน!! ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศเยอรมนี ในโครงการ Green Talents 2018

โครงการ Green Talents 2018 เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ (Science Forum) ในด้าน Sustainable Development ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2018 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด และโอกาสในการขอทุนกลับไปทำวิจัยที่เยอรมัน เป็นเวลา 3 เดือน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการร่วมงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศเยอรมนี

 

รายละเอียดโครงการ:

โอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในด้าน Sustainable Development

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือผู้ที่เรียนจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

-มีความสนใจด้าน Sustainable Development

-มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี

-ไม่ใช่คนเยอรมัน และไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน

-ไม่จำกัดสาขาของผู้สมัคร แต่ต้องเกี่ยวข้องกับ Sustainability research

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ทาง secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/greentalents2018

 

ปิดรับสมัคร:

23 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.greentalents.de/about_faqs.php

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ