ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนวิจัยด้านภาษา-วัฒนธรรมญี่ปุ่น จำนวน 15 ทุน

Hakuho Japanese Research Fellowship เป็นทุนเต็มจำนวนสนับสนุนวิจัยด้านภาษา-วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยผู้สมัครจะต้องทำวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดทุนมีดังนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก เงินสนับสนุนวิจัย รวม 15 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับวิจัยระยะยาว (12 เดือน) และทุนวิจัยระยะสั้น (6 เดือน) หัวข้อวิจัยที่กำหนดมีดังต่อไปนี้

– Japanese language

– Japanese language education

– Japanese literature

– Japanese culture

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักวิจัยชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำวิจัยในหัวข้อที่กำหนด

– ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.hakuhofoundation.or.jp

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hakuhofoundation.or.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ