HAN University of Applied Sciences มอบทุนปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอแลนด์

HAN University of Applied Sciences เสนอทุนการศึกษา HAN Prestige เพื่อศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์ นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเขตเศรฐกิจยุโรป (Non-EEA) มีสิทธิสมัครเรียนทุนการศึกษานี้

จุดมุ่งหมายของทุนการศึกษาคือการให้รางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

HAN University of Applied Sciences เป็นหนึ่งใน 5 มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ HAN ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและการฝึกปฏิบัติแก่นักเรียนมากกว่า 30,000 คน ศูนย์ความเชี่ยวชาญของ HAN มีการวิจัยที่เหมาะกับบริษัทและสถาบัน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 2 ทุน

€15000 หรือประมาณ 588,000 บาท ต่อปี (สูงสุด 2 ปี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขา Engineering, Medical และ health sciences programme.

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (Non-EEA)

– ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมก่อนวันที่ 2 เมษายน 2018 เป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2018

– ELTS 6.5; TOEFL iBT  90; หรือ Cambridge Certificate of Advanced English (C1).

 

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล

 

ปิดรับสมัคร:

2 พฤษภาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

studyinholland.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ