มาเรียนรู้ สุดยอดวิธีการรับมือเหตุการณ์ “แผ่นดินไหว” ตามภูมิปัญญาของคนญี่ปุ่น

ถึงประเทศไทยจะไม่ค่อยมีแผ่นดินไหว...