ทุน Hans-Peter Wild Talent เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่เยอรมนี ปี 2022 มูลค่า 37,000 บาท/เดือน

Heidelberg University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐตั้งอยู่ใน Heidelberg เมือง Baden-Württemberg ประเทศเยอรมนี หนึ่งในสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิตกว่า 100 สาขาวิชา

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งทุนสนับสนุน Hans-Peter Wild Talent สำหรับปีการศึกษา 2022/2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาคณิตศาสตร์ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และเทคโนโลยี โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 1,000 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 37,000 บาท) และอาจมีการสนับสนุนอื่นตามความเหมาะสม

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Heidelberg University

สาขาที่กำหนด : คณิตศาสตร์ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 1,000 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 37,000 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอื่นใดก็ตามที่ Heidelberg University มาก่อน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 กรกฎาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Hans-Peter Wild Talent Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ