สุขภาวะกายและจิต : เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตให้มีความสุข บทเรียนออนไลน์จากม.อ.

ปัญหาสุขภาพของคนรุ่นใหม่ดูเหมือนนอกจากจะมีโรคออฟฟิศซินโดรมที่พบได้บ่อยแล้ว หลายครั้งที่ความเครียดสะสมนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นสุข

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีคอร์สเรียนดีๆ จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแนะนำให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียน ลองมาดูรายละเอียดกันได้เลย

 

 

สุขภาวะกายและจิต HEALTHY BODY AND MIND:

รายวิชานี้จะอธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตโดยครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังช่วยแนะนำแนวทางการตระหนักรู้ในตนเองและสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการดำรงชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาลและหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– อธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตโดยครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

– ผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– ตระหนักรู้ในตนเองและสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการดำรงชีวิต

– สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,000 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

3 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์ รวมทั้งรายวิชา 10 ชั่วโมงการเรียนรู้

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: mooc.psu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ