Helmut Veith Stipend ทุนป.โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนศ.หญิง

Helmut Veith Stipend ทุนการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาต่างชาติเพศหญิง ที่มีความสามารถในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยสนับสนุนให้เรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ TU Wien มหาวิทยาลัยในออสเตรีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 6,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 209,000 บาท) สนับสนุนเป็นระยะเวลาสองปี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

จัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ในไฟล์ PDF

-Cover Letter

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-ทรานสคริปต์

-วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

-ข้อมูลติดต่อของผู้รับรอง 2 ท่าน

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือเทียบเท่า

-สำเนาหนังสือเดินทาง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลังจากสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรแล้วให้ส่งไฟล์ PDF เกี่ยวกับการสมัครทุนไปที่ทางอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

forsyte.at

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ