มาแล้ว!! ทุนเรียนต่อปริญญาตรี 50%-100% จาก Heriot-Watt University ประเทศมาเลเซีย

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่อยากได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว!! Heriot-Watt University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 8 ของสหราชอาณาจักรประกาศสนับสนุนทุน Heriot-Watt – Velesto Petroleum Engineering ให้แก่นักศึกษาต่างชาติได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Heriot-Watt University  ที่ก่อตั้งในประเทศมาเลเซีย ในระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50%-100%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

-ผู้สมัครต้องมีความสนใจเรียนต่อในด้านวิศวกรรมศาสตร์

-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดี มีผลงานด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โดดเด่น และมีภาวะความเป็นผู้นำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. หนังสือแนะนำตัว (Personal Statement) ในหัวข้อต่อไปนี้

-Your interest in the Engineering field of choice and why

-Future career aspirations

2. หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ www.hw.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018 (เริ่มเรียนมการาคม 2019)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hw.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ