ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนศ.หญิง ในหลักสูตร MBA เรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี

HHL Leipzig Graduate School of Management โรงเรียนธุรกิจในไลพ์ซิช ประเทศเยอรมนี ประกาศมอบทุนการศึกษา Full-time MBA – Women in Business Scholarship เพื่อสนับสนุนนักศึกษาหญิงที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำในอนาคต โดยเปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เพศหญิง ไม่จำกัดสัญชาติ

-เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตร HHL’s MBA เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hhl.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ