Hostelling International Korea รับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเกาหลี

สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ScholarShip.in.th วันนี้มีข่าวดี เป็นโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับคนที่อยากไปประเทศเกาหลีใต้มาฝากกัน เพราะฉะนั้นเราอย่ารอช้า มาติดตามรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ

Hostelling International Korea จัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน “The 38th 2013 International Youth Rally” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 90 ประเทศทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ของทั้งประเทศเกาหลีและประเทศอื่นๆ

จึงเปิดโอกาสให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2556 นี้ แล้วรับสมัครเยาวชนไทย 7 คน เพื่อเข้าร่วมค่ายทำกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ นำกลับมาพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไป

 

Hostelling-International-Korea

 

ทางสมาคมบ้านเยาวชนประเทศเกาหลีใต้ จะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางในประเทศตลอดโครงการ แต่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องออกค่าเครื่องบิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 20,000 บาท

 

ทางโครงการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการไว้ดังนี้
– เป็นเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-27 ปี
– สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย
– มีทัศนคติที่ดี ใจกว้าง อยู่อย่างเรียบง่าย รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– สุขภาพแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยได้
– ถ้าไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนใดๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Hostelling-International-Korea2

 

ขั้นตอนการสมัครรับทุน ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้
– ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมบ้านเยาวชน (ถ้าไม่มีติดต่อสมัครได้ที่ contact@tyha.org )

 

ใครที่สนใจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ก็สามารถติดต่อสมัครได้ที่ www.facebook.com/ThaiYouthHostels ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เท่านั้น ใครที่อยากไปก็เริ่มสมัครกันได้เลยนะครับ ^^

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ