สวทช.ร่วมกับ Springer Nature ชวนร่วมสัมนา “How to Get Your Research Published”

อีกหนึ่งโอกาสได้เรียนรู้ทั้งหัวข้อที่น่าสนใจและทักษะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในสายนักวิจัย!!

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Springer Nature ขอเชิญชวนบุคลากรวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “How to Get Your Research Published” ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 – 15:30 น.

 

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้:

– การเตรียมร่างบทความ

– แนวทางการคัดเลือกวารสารทางวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวารสารทางวิชาการที่เป็น Open Access

– แนวทางในการเพิ่มโอกาสการได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

 

โดยผู้เชี่ยวชาญจากวารสารทางวิชาการระดับโลก Springer Nature

– Suvira Srivastav, Editorial Director Journals

– Rajdev Narayanasamy, Institutional & Corporate Partnerships Manager – SE Asia

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิณ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาผู้นิพนธ์ (PAC) สวทช.

[[ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดงาน ]]

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนเข้างานทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สอบถามได้ที่ NSTDA – สวทช.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ