เทคนิคการใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เพื่อให้งานเขียนภาษาอังกฤษ ถูกต้องตามหลักการ

การเขียนภาษาอังกฤษต้องใช้ความละเอียดรอบคอบประกอบในการเขียนแต่ละครั้ง นอกจากความสำคัญเรื่องไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามหลัก หรือการสะกดคำต่างๆ แล้ว การใช้เครื่องหมายวรรคตอนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

หนึ่งในเครื่องหมายที่ต้องเจออยู่บ่อยครั้งในการเขียนภาษาอังกฤษก็คือเครื่องหมาย comma ( , ) ว่าแล้วก็มาดูหลักการใช้ที่นำเรามาฝากกันในวันนี้เลยดีกว่า

 

 

ประโยค Dependent และ Independent Clauses

Independent Clauses คือกลุ่มคำที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งใคร หมายถึงประกอบด้วย ประธาน กริยา และได้รูปประโยคที่สมบูรณ์แบบ เช่น The kitten was cute. (ลูกแมวน่ารัก)

ส่วน Dependent clauses ประกอบด้วยประธานและกริยาเช่นกัน แต่ยังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ และมักมาพร้อมกับคำสันธานหรือคำบุพบท เช่น after, as, before, if, since, that, though, unless, until, when, และ while ตัวอย่าง After I visited the animal shelter. (หลังจากที่ฉันเข้าเยี่ยมชมสถานที่พักพิงสัตว์) หลังจากเข้าเยี่ยมชมสถานที่พักพิงสัตว์ แล้วยังไงต่อ เกิดอะไรขึ้น? Dependent clauses จึงเป็นประโยคที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้

เมื่อพอจะเข้าใจเรื่อง Dependent และ Independent Clauses แล้ว ก็มาเข้าประเด็นเรื่องการใช้เครื่องหมายจุลภาคกันเลย

 

 

Comma Splices หรือ ไม่ควรใช้เครื่องหมายคอมม่า

comma splice เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมสองประโยค Independent clause ด้วยคอมม่าแทนที่คำสันธาน หรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ เช่น เครื่องหมาย semicolon หรืออัฒภาค ( ; )

ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง : The kitten was cute, I wanted to take it home with me.

The kitten was cute เป็นประโยค independent clause ซึ่งสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นการเขียนให้ถูกต้องคือ

 

แยกสองประโยค Independent ด้วยจุด ( . )

ตัวอย่างที่ถูกต้อง : The kitten was cute. I wanted to take it home with me.

 

แยกสองประโยค Independent ด้วยคำสันธาน

ตัวอย่างที่ถูกต้อง : The kitten was cute, so I wanted to take it home with me.

 

ยกสองประโยค Independent ด้วย semicolon ( ; )

ตัวอย่างที่ถูกต้อง : The kitten was cute; I wanted to take it home with me.

 

 

เครื่องหมายคอมม่าและคำสันธาน

คำสันธานเป็นคำที่เชื่อมโยงคำวลีหรือประโยคอื่นเข้าด้วยกัน คำสันธานมีอยู่หลายแบบ แต่ในวันนี้เราจะนำเสนอในแบบง่ายๆ

 

ใช้คอมม่านำหน้า So ถ้าหากนำหน้า independent clause เช่น

The pet store was fresh out of kitten toys, so I had to improvise.

 

ไม่ควรใช้คอมม่านำหน้า So หากมันนำหน้า dependent clause เช่น

I scrunched a piece of paper into a ball so my new kitten could play with it.

 

ใช้คอมม่านำหน้า But

ใช้คอมม่านำหน้า but ถ้าหากนำหน้า independent clause เช่น

The kitten may be small, but it’s feisty!

 

ไม่ควรใช้คอมม่านำหน้า but หากไม่ได้นำหน้าประโยค independent clause เช่น

The kitten is small but feisty.

 

 

ใช้คอมม่านำหน้า And

ใช้คอมม่านำหน้า And หากนำหน้าประโยค independent clause เช่น

The shelter had puppies, and I considered adopting one.

 

ไม่ใช้คอมม่านำหน้า And หากไม่นำหน้าประโยค independent clause เช่น

Maybe I’ll get a puppy and train it to do tricks.

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ได้ตามวิจารณญานหรือตามแนวทางคู่มือ เมื่อใช้คอมม่านำหน้า And ในรายการสิ่งของที่มากกว่าสามอย่าง เช่น

I love puppies, kittens, and ferrets.
I love puppies, kittens and ferrets.

 

ใช้เครื่องหมายคอมม่านำหน้า And เพื่อความชัดเจน เช่น

I love my dogs, Kesha and Bruno Mars.

 

 

ใช้คอมม่านำหน้า Or

สามารถใช้หลักการเดียวกับ and ได้เลย

 

ใช้คอมม่านำหน้า Because

อย่างใช้เครื่องหมายคอมม่านำหน้า Because ในฐานะกฎทั่วไป เช่น

I want a pet because animals make me happy.

 

ใช้เครื่องหมายคอมม่านำหน้า because ถ้าความหมายในประโยคไม่ชัดเจน ใช้คอมม่าเข้าช่วยเพื่อให้ประโยคมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น

I didn’t visit the shelter, because they had ferrets.

 

 

เมื่อไหร่ที่ควรจะใช้เครื่องหมายคอมม่า

ใช้ใน Interrupters หรือ Parenthetical Elements

Interrupters คือความคิดที่ถูกแทรกกลางประโยค เพื่อแสดงความรู้สึกหรือเพิ่มความสำคัญ

parenthetical element เป็นวลีที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปในประโยค สามารถนำออกได้โดยไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ไม่ถูกต้อง : The puppy I chose sadly had already been adopted.

ถูกต้อง : The puppy I chose, sadly, had already been adopted.

ไม่ถูกต้อง : Rabbits especially the ones with floppy ears are another favorite of mine.

ถูกต้อง : Rabbits, especially the ones with floppy ears, are another favorite of mine.

 

ใช้ใน Direct Address

คือการใช้คอมม่าหลังชื่อ เช่น Charlie, have you ever considered a pet tortoise?

 

ใช้ใน Question Tag

เป็นการเน้นสิ่งที่ถามไปในประโยคบอกเล่า โดยใช้คอมม่าก่อนเครื่องหมายคำถาม เช่น

Hamsters are full of surprises, aren’t they?

 

 

ที่มา www.grammarly.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ