เรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กับ 5 รูปแบบการใช้ Double Comparatives

หลายคนอาจสงสัยว่า Double Comparatives คืออะไร? วันนี้เราได้หาคำตอบมาให้แล้ว :D

Double Comparatives คือวลีทั่วไปที่ใช้การเปรียบเทียบสองครั้ง เพื่อแสดงผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้การเปรียบเทียบสองครั้งยังถูกใช้เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการกระทำ หรือกิจกรรมบางอย่าง ตัวอย่างการใช้ Double Comparatives ดังนี้

– The more you study, the more you learn.

– The more time you take, the better the assignment your turn in.

– The less money I spend, the less I have to worry about saving.

– The less you worry about the others, the less they will bother you.

 

 

เอาล่ะ! เห็นตัวอย่างคร่าวๆ พอให้คุ้นเคยบ้าง หากอยากรู้รายละเอียดและหลักการใช้ Double Comparatives ให้มากขึ้น ก็เลื่อนลงไปดูรูปแบบการใช้ทั้ง 5 ข้อด้านล่างได้เลย :)

 

#รูปแบบที่ 1

ดังเห็นได้จากตัวอย่างข้างบน รูปแบบของ Double Comparatives นั้นมีดังนี้

The (more / less) + (นาม / นามวลี) subject + verb, + the (more / less) + (noun) subject + verb

การใช้ Double Comparatives กับทั้ง ‘more’ และ ‘less’ สามารถใช้กับคำคุณศัพท์ในลักษณะเดียวกันได้ ในกรณีนี้โครงสร้างจะวางคำคุณศัพท์แบบ Comparative Adjective ไว้ด้านหน้าก่อน ดังรูปแบบประโยคและตัวอย่างด้านล่าง

The + comparative adjective + (คำนาม) + subject + คำกริยา, the + comparative adjective + it is + infinitive

ตัวอย่างเช่น

– The easier the test is, the longer students will wait to prepare.

– The faster the car is, the more dangerous it is to drive.

– The crazier the idea is, the more fun it is to try.

– The more difficult the task is, the sweeter it is to succeed.

 

 

#รูปแบบที่ 2

โครงสร้างรูปแบบนี้สามารถใช้ผสมกับรูปแบบอื่นได้ เช่น แบบ Double Comparative อาจเริ่มต้นด้วย

more / less + subject และจบด้วย comparative adjective + subject

ตัวอย่างเช่น

– The more money and time he spends with her, the happier he becomes.

– The less Mary thinks about the problem, the more relaxed she feels.

– The more the students study for the test, the higher their scores will be.

 

 

#รูปแบบที่ 3

นอกจากนี้ยังสามารถสลับรูปแบบประโยคได้ด้วย ดังรูปแบบด้านล่างนี้

เริ่มต้นประโยคด้วย comparative adjective และจบประโยคด้วย more / less + subject + คำกริยา / คำนาม

ตัวอย่างเช่น

– The richer the person is, the more privilege he enjoys.

– The happier the child is, the more the mom can relax.

– The more dangerous the amusement park ride is, the less management worries about making a profit.

 

 

#รูปแบบที่ 4

นอกจากนี้ Double Comparative ยังสามารถใช้ในรูปประโยคคำสั่ง สำหรับบริบทที่แนะนำเพื่อดำเนินการบางอย่าง ดังนี้

– Study more, learn more.

– Play less, study more.

– Work more, save more.

– Think harder, get smarter.

 

 

#รูปแบบที่ 5

สุดท้ายคือการใช้ Double Comparative เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างดังด้านล่างนี้

 

– There are more and more people coming to this vacation spot.

– It seems like there is less and less time to spend with the family these days.

– Recently, people are finding more and more time to spend with their families.

 

 

หากอยากเข้าใจหลักการใช้ double comparatives ให้มากกว่านี้ก็ต้องหมั่นฝึกฝนและนำไปใช้จริง โดยสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดแบบง่ายๆ ได้ ที่นี่ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะ :)

 

ที่มา: thoughtco

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ