วิธีการใช้ ‘Reflexive Pronouns’ ให้ถูกต้อง myself, themselves & etc. จะไม่ยากอีกต่อไป!

บทเรียนแกรมม่าร์ภาษาอังกฤษที่เราจะได้เรียนรู้กันวันนี้คือการใช้ Reflexive Pronouns!

โดย Reflexive Pronouns ที่เราเห็นและคุ้ยเคยกันบ่อยๆ ได้แก่ myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves และ themselves

สามารถดูการใช้งานให้เข้าใจง่ายๆ ได้ดังนี้

 

 

จากตารางจะเห็นได้ว่า หาก ‘You’ ถูกใช้ในรูปพหูพจน์ Reflexive Pronouns ของมันจะกลายเป็น ‘Yourselves’

ตัวอย่างการใช้ Reflexive Pronouns คร่าวๆ นั้นได้แก่

– My daughter likes to dress herself without my help.

– I taught myself to play the guitar.

– My cat always licks itself.

 

หากดูตัวอย่างแล้วไม่เข้าใจ ก็ตามไปศึกษมันให้ละเอียดกว่านี้กันเถอะ :D

 

 

เมื่อไหร่ที่ควรใช้ reflexive pronouns?

1. เมื่อ subject และ object กล่าวอ้างถึงบุคคลเดียวกันหรือสิ่งเดียวกัน เช่น

– He accidentally cut himself while he was chopping the vegetables.

– She bought a present for herself.

– We helped ourselves to the free drinks at the launch party.

– They injured themselves during the rugby match.

– I enjoyed myself at the concert.

– The dog is scratching itself – it must have fleas!

2. เมื่อต้องการเน้นย้ำใจความสำคัญ เช่น

– The author signed the book for me herself!

– I did it myself.

3. ในบางกรณีมันถูกใช้เพื่อกล่าวถึงบางอย่างที่สื่อในความหมายเดียวกัน เช่น

– Annabelle was pretty happy last night. I was pretty happy myself.

 

 

เมื่อไหร่ที่ไม่ควรใช้ reflexive pronouns?

1. เมื่อมีคำกริยาในภาษาอังกฤษจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อคำกริยาเหล่านั้นไม่นิยมใช้คู่กับ reflexive pronouns เช่น

– adapt

– complain

– concentrate

– get up

– hide

– lie down

– meet

– move

– relax

– remember

– shave

– shower

– sit down

2. Reflexive Pronouns จะไม่ถูกใช้หลังคำบุพบทของสถานที่ที่ใช้ในเชิง personal pronoun เช่น

– He put the backpack next to him.

 

 

การใช้ Reflexive Pronouns กับ Objects

1. มันมักจะมาในรูปแบบของ verb + reflexive pronoun + object เพื่ออธิบายว่าเราได้ทำสอ่งใดด้วยตัวเองบ้าง เช่น

– She cooked herself a quiche.

– We taught ourselves French.

2. อีกรูปแบบหนึ่งคือ verb + object + reflexive pronoun เพื่อต้องการเน้นย้ำว่าใครเป็นคนกระทำสิ่งนั้น เช่น

– I repaired the tire myself.

– They did the homework themselves.

– My brother spoke to his boss himself about a raise.

 

 

การใช้ By + Reflexive Pronouns

ประโยคที่ถูกใช้นั่นคือ by + myself/yourself/himself etc. เพื่อแสดงว่าเราทำสิ่งนั้นด้วยตัวเอง ไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วย เช่น

– Jacob went to the party by himself.

– Emma was sitting by herself.

 

 

หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ Reflexive Pronouns กันมากขึ้นนะ :D บทเรียนหน้าหากอยากให้เจาะลึกในประเด็นไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้เลย ^^’

 

ที่มา: grammar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ