รับสมัครแล้ว! โปรแกรม Human Rights Advocate พร้อมทุนด้านสิทธิมนุษยชนเต็มจำนวน

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับโปรแกรม Human Rights Advocate 2020 ที่ออกแบบมาสำหรับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่ทำงานกับองค์พัฒนาเอกชนในประเด็นต่างๆ

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันที่มหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโปรแกรม:

ช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัย Columbia นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีความสนใจด้านความรุนแรงทางเพศ, สิทธิของชนกลุ่มน้อย,สิทธิของ LGBT, สิทธิแรงงาน, การย้ายถิ่นฐาน, การกีดกันทางสังคม และความยุติธรรมในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน

– นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่ได้รับพิจารณา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ISHR จากนั้นจึงเลือก Start/Resume An HRAP Application บนหน้าเมนูเพื่อกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

16 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.humanrightscolumbia.org/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ