IATTS Forum โครงการอบรมระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครแล้ว!!

สวัสดีครับ กลับมาพบกับข่าวทุนการศึกษาจากต่างประเทศ กับทาง ScholarShip.in.th กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้มีโครงการดีๆจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาฝากเพื่อนๆกัน ใครสนใจมาติดตามกันเลย…

ทาง The International Association of Traffic and Safey Sciences  หรือ IATTS Forum แห่งประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครผู้ฝึกอบรมรุ่นใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมือง Suzuka เป็นเวลา 57 วัน

ภายในโครงการ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาจัดการเทคโนโลยี เรียนรู้วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับชาติต่างๆ

 

japan-scholarship

 

การอบรมมีให้เลือกด้วยกัน 2 รุ่น คือจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฏาคม 2557 และรุ่นถัดมาคือระหว่างเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน 2557

 

ใครที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี
– มีประสบการณ์ในการทำงานสาขาอะไรก็ได้ อย่างน้อย 2 ปี
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้
1. หนังสือแจ้งชื่อจากหน่วยงานของผู้สมัคร ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับทุนพร้อมเอกสารการสมัคร โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจอนุมัติในการเข้ารับทุนลงนามในหนังสือ (จัดทำเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มของหน่วยงานนั้นๆ)

2. เอกสารใบสมัคร  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

2.1 Application Form for the 51st & 52nd IATSS Forum in 2014 (พร้อมติดรูปถ่าย)
2.2 IATSS Forum Reference Form (A)
2.3 IATSS Forum Reference Form (B)
2.4 บทเรียงความ (ภาษาอังกฤษ)
2.5 สำเนาใบรับรองผลทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, TOEIC เป็นต้น)
2.6 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร (ภาษาไทย)
2.7 รูปถ่ายขนาด 4×3 ซม. จำนวน 3 รูป (พร้อมเขียนชื่อด้านหลังรูป) ใส่ซองแนบพร้อมใบสมัคร
(สามารถดูรายละเอียดในการกรอกข้อมูลได้จากแบบฟอร์มใบสมัคร)

3. สำเนาเอกสารใบสมัคร  จำนวน 5 ชุด
ถ่ายสำเนาเอกสารใบสมัครเฉพาะ ข้อ 2.1 – 2.6 เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. แบบสอบถาม

 

การสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556  ด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารไปที่ ได้ตั้งแต่วันนี้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส่วนต่างประเทศ)
49 พระราม 6  ซอย 30  ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-278-8400 ต่อ 1821 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.deqp.go.th ได้เลยครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ