เรียนรู้ “23 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกอารมณ์/ความรู้สึก และอื่นๆ” ที่คุณอาจไม่เคยใช้มาก่อน!!

สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกอารมณ์ และความรู้สึก เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ และนำไปใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้

จะมีคำว่าอะไรบ้างนั้น ไปเรียนรู้พร้อมๆ กันเลยจ้า

 

 

1. All the Rage

ความหมาย:  เป็นที่นิยมในปัจจุบัน, เป็นแฟชั่นใหม่

ตัวอย่าง: Yoga pants are all the rage in North America right now, but in two years probably nobody will be wearing them.

 

2. Meeting of the Minds

ความหมาย: ข้อตกลง ความร่วมมือ

ตัวอย่าง: At first the negotiations weren’t going well, but when the president of the company and I sat down over drinks, we had a real meeting of the minds.

 

3. Scare the Living Daylights out of Someone

ความหมาย: ทำให้กลัว/ตกใจอย่างมาก

ตัวอย่าง: I know my boyfriend was just trying to be nice, but when I opened the door to my apartment and everyone yelled “Surprise!” it scared the living daylights out of me.

 

 

4. Out of Sight, Out of Mind

ความหมาย: ลับหูลับตา, ไกลหูไกลตา

ตัวอย่าง: When I broke up with Jake, I was heartbroken. But since he moved away, I hardly ever think about him. Out of sight, out of mind!

 

5. Tear-Jerker

ความหมาย: เรียกน้ำตา (ใช้กับหนัง หรือหนังสือที่ทำให้คุณเศร้ามากๆ)

ตัวอย่าง: The film “Love Story,” with its story of young love cut short by death, was one of the most successful tear-jerkers of all time.

 

6. Pet Peeve

ความหมาย: สิ่งที่ทำให้รำคาญมากๆ

ตัวอย่าง: My pet peeve is people who bring large numbers of items to the express checkout at the supermarket.

 

 

7. Pull Yourself Together

ความหมาย: ตั้งสติหน่อย, ดึงสติหน่อย

ตัวอย่าง: I know it was hard seeing your ex-boyfriend at the bar, but you need to pull yourself together so we can go home.

 

8. Get Carried Away

ความหมาย: อย่าตื่นเต้นจนเกินไป

ตัวอย่าง: Sure, you can invest a little money, but don’t get carried away – people lose lots of money on the stock market.

 

9. Think Big

ความหมาย: คิดการณ์ใหญ่

ตัวอย่าง: Sales this year have been good. Caitlin said we should think big and consider whole new product lines.

 

 

10. Not Playing with a Full Deck

ความหมาย: โง่เขลา, จิตไม่สมประกอบ

ตัวอย่าง: ohn’s suggestions in the meeting were ridiculous. Sometimes I think he’s not playing with a full deck.

 

11. Under the Impression

ความหมาย: คิดเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งผิดมาโดยตลอด

ตัวอย่าง: I was under the impression that you were going to pick me up at the airport.

 

12. Out of Sorts

ความหมาย: ไม่สบายกาย, ไม่สบายใจ

ตัวอย่าง: Sorry I was so quiet during the meeting. I’ve been out of sorts all day.

 

 

13. Short Fuse

ความหมาย: โกรธง่าย, เคืองง่าย

ตัวอย่าง: Sorry I was so quiet during the meeting. I’ve been out of sorts all day.

 

14. Off One’s Rocker

ความหมาย: บ้า, เพี้ยน, เสียสติ

ตัวอย่าง: Have you heard Dmitri is going to try to climb Mt. Rinjani in the rainy season? He must be off his rocker.

 

15. Bang One’s Head Against the Wall (Against a Brick Wall)

ความหมาย: การพยายามทำบางอย่าง ไม่ว่าจะพยายามมากเท่าไหร่ แต่ก็ไม่สำเร็จ เปรียบเทียบให้เห็นว่าเสียแรง เสียเวลาเปล่าๆ

ตัวอย่าง: Susana has been working on the data for three hours, but she says she’s just banging her head against the wall.

 

 

16. Young at Heart

ความหมาย: ทำตัวเหมือนยังเป็นวัยรุ่นแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วก็ตาม

ตัวอย่าง: Jack is young at heart. He’s 84 years old, but he’s always willing to go out dancing.

 

17. Take It Easy

ความหมาย: ทำตัวตามสบาย, ใจเย็นๆ, ปล่อยไปเถอะ, ช่างเถอะ

ตัวอย่าง: I’ve been working too hard. I just want to head for the islands and take it easy for a few days.

 

18. On the Ball

ความหมาย: พร้อมรับ (โอกาส), เตรียมพร้อมรับ

ตัวอย่าง: Ralph is on the ball. I think we can leave the office under his supervision for a few days.

 

 

19. Passing Fancy

ความหมาย: ชื่นชอบ, สนใจบางสิ่งบางอย่างเพียงชั่วคราว

ตัวอย่าง: Many people thought Uggs were just a passing fancy, but they’ve been popular for several years now.

 

20. On the Fence

ความหมาย: ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่าง: I’m on the fence about the election – both candidates have their good and bad points.

 

21. Living in Cloud Cuckooland

ความหมาย: อยู่ในโลกแห่งจินตนาการ, เพ้อเจ้อ

ตัวอย่าง: Norma thinks she’s going to be making $100,000 euros by next year. She’s living in cloud cuckooland.

 

 

22. Mad as a Hatter

ความหมาย: Mad as a Hatter (บ้าเหมือนช่างทำหมวก) เป็นสำนวนเปรียบเปรยบุคคลที่มีอาการพูดไม่รู้เรื่อง ไร้สติ หรือไม่สมประกอบ

ตัวอย่าง: Gerald used to be one of the most logical people I know. Now he’s mad as a hatter.

 

23. Freudian Slip

ความหมาย: คำพูดที่ออกมาโดยพลั้งปาก

ตัวอย่าง: That was a real Freudian slip when Jane referred to her boyfriend as her father.

 

ที่มา:  eslbuzz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ