IIDA แห่งสหรัฐอเมริกา จัดแข่งขันการออกแบบสำหรับนักศึกษา มอบรางวัลเป็นทุนการศึกษา

การแข่งขันการออกแบบสำหรับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมในโครงการออกแบบตกแต่งภายใน หรือด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งทุนการศึกษานี้เปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ด้วยความสำเร็จที่ผ่านมาของผู้นำด้านการออกแบบตกแต่งภายในอย่าง IIDA มุ่งมั่นที่จะสร้างช่องทางอันแข็งแกร่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายในที่มีวิสัยทัศน์และพรสวรรค์อยู่ในตัว

เพื่อยกระดับอาชีพให้ได้ระดับที่ต้องการ และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบตกแต่งภายในยุคต่อไป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 จะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันด้านการออกแบบตกแต่งภายใน และจากนักธุรกิจผู้ที่ตัดสินตามนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกันและการทำงาน ผลกระทบต่อมนุษย์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรแกรม และการนำเสนอข้อมูล

รางวัลจาก OFS Brands ได้แก่
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 – $2,500 (ประมาณ 82,500 บาท)

-รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 – $1,500 (ประมาณ 49,500 บาท)

-รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 – $750 (ประมาณ 24,700 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรีือ นักศึกษาปริญญาตรี
สาขา การออกแบบภายใน
สาขา สถาปัตยกรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบภายในและสาขาสถาปัตยกรรม

-โปรเจคจากสถาบันที่ทำเสร็จแล้ว อาจนำมาตีความใหม่หรือแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการแข่งขันนี้ ถ้าโปรเจคทำเสร็จลุล่วงเป็นกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องเห็นด้วยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ หรือแก้ไขโปรเจคและสมาชิกทุกคนต้องได้รับการระบุว่าเป็นเข้าร่วมในแบบฟอร์มการสมัครด้วย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-โปรเจคของคุณต้องส่งผ่านเว็บไซต์การแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2017 – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 ในเวลา 11:59 น. การส่งแต่ละครั้งต้องมีสิ่งต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

1. ข้อมูลโครงการ / ติดต่อ (แบบฟอร์มการสมัคร)

-ชื่อผู้เข้าร่วม

-รหัสสมาชิก (ถ้าเป็นสมาชิกปัจจุบัน)

-ชื่อโครงการ

-ข้อมูลติดต่อ
คำอธิบายโครงการจำนวน 500 คำ อธิบายว่าเหตุใดแนวคิดของคุณจึงแสดงให้เห็นถึงทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ OFS Brands HQ

2. แผ่นงานนำเสนอแบบดิจิทัลขนาด 24 “x36” ในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 5MB ประกอบด้วย

-แผนผังชั้นที่มีขนาดถูกวาดเป็นเกล็ด

-แผนเฟอร์นิเจอร์และวัสดุ

คุณอาจรวมแผนผังชั้นและแผนเฟอร์นิเจอร์ไว้

-แผนเพดานสะท้อน (สมมติว่าเพดานเป็นกระดานชนวนที่ว่างเปล่า)

-การแสดงผลของพื้นที่ที่เสร็จสิ้นแล้ว

-ภาพวาดเพิ่มเติมของพื้นที่ (ความสูงมุมมอง izometric axonometric orthographic)

-องค์ประกอบเพิ่มเติมในการถ่ายทอดแนวคิดโดยรวมซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อกำหนดด้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเขียนจานสีส่วนผนังแผนไฟฟ้าตารางเวลาการแสดงผลเพิ่มเติม ฯลฯ

-ชื่อไฟล์: SDC + ชื่อย่อ + year_board (SDCLHH2018_board.pdf)

3. การส่งดิจิตอล JPEG แบบต่างๆ
-รูปแบบ JPG

-โหมดสี RGB

-ขนาดสูงสุด 1MB ต่อภาพ

-ชื่อไฟล์: SDC + ชื่อย่อ + year_number (SDCLHH2018_1.jpg)

-ขนาดเอกสารไม่เกิน 11 “x17”

แบบฟอร์มการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

5 กุมภาพันธ์ 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.iida.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ