IMD Switzerland แจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาต่างชาติ

IMD Switzerland แจกทุนให้นักศึกษาต่างชาติผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ โดยสถาบันจะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สมัครหนึ่งคนต่อหนึ่งทุน

ผู้สมัครที่จะได้รับทุนจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการ การรับเข้าโครงการและการยืนยันความประสงค์ในการเข้าเรียนนั้นผู้สมัครจะต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนอีกด้วย

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

IMD สนับสนุนทุนการศึกษาครึ่งหนึ่งแก่นักศึกษาในรูปแบบทุนการศึกษาหรือเงินกู้ยืม

ทุนการศึกษาที่ได้รับในแต่ละปีมีมูลค่าประมาณ CHF500,000 (ประมาณ 17,000,000 บาท) และเงินกู้ยืมอยู่ที่ประมาณ CHF1.3 ล้าน (ประมาณ 44,000,000 ล้านบาท)

เงินสนับสนุนสูงสุดสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้วอยู่ที่ CHF65,000 (ประมาณ 2,200,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่ IMD Switzerland

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครต้องเป็นประชากรในประเทศกำลังพัฒนาและต้องมีผลคะแนน GMAT มีจดหมายอ้างอิง และต้องมีความก้าวหน้าทางอาชีพที่มั่นคง

 

วิธีการสมัคร:

-ใช้รูปแบบการเขียนเรียงความเพื่อสมัครตามรูปแบบของ IMD MBA Scholarship

-กรอกข้อมูลใบสมัคร MBA Financial aid  (ยกเว้นใบสมัครหลักสูตร Future Leaders) และส่งใบสมัครไปที่ mbafinance@imd.org 

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.imd.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ