สหรัฐอเมริกาเจอปัญหาหนัก! เมื่อการขาดเเคลนพยาบาลเริ่มรุนแรงขึ้น!!

สหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่กำลังประสบกับปัญหาด้านการพยาบาล แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อประชากรที่มีอายุมาก เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านงานพยาบาลเพิ่มมากขึ้นด้วย

ปัจจุบัน มีพยาบาลมากกว่า 3 ล้านคนในสหรัฐฯ แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอต่องานบริการที่มีในแต่ละวัน เนื่องจากประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุรุ่น baby boomers กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ความต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มจำนวนมากตามไปด้วย

 

ตามที่สำนักสถิติแรงงานรายงาน มีการคาดการณ์ว่า จะมีอัตราตำแหน่งว่างสำหรับอาชีพพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งล้านคนในปี 2024 ปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรในสายงานนี้ ยังคงทวีความรุนเเรงเพิ่มมากขึ้น

พยาบาลประมาณหนึ่งในสามของประเทศ กำลังจะเกษียณอายุใน 13 ปีข้างหน้า ซึ่งหากวันนั้นมาถึง หมายความว่าจำนวนพยาบาลที่ไม่เพียงพออยู่แล้วจะยิ่งเข้าสู่วิกฤติ เนื่องจากการสูญเสียทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก

 

นอกจากการขาดแคลนจำนวนแรงงานแล้ว ยังมีช่องว่างในเรื่องของประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ยังไม่นับรวมถึงผู้ที่เปลี่ยนอาชีพอีกด้วย

CNN คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 สหรัฐอเมริกาจะต้องจ้างพนักงานทางการแพทย์ทั้งหมด 2.3 ล้านคนรวมทั้งพยาบาล แพทย์ และช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการ

 

ในบทความของ CNN ประจำเดือนพฤษภาคม 2018 Jason Narlock ที่ปรึกษาอาวุโส กับหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ Mercer กล่าวว่า

มีอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกไม่กี่แห่ง ที่กำลังแข่งกับเวลาเพื่อหาแรงงานที่พร้อมจะทำงานในอนาคต เช่น ผู้ดูแลด้านสุขภาพในปัจจุบัน

Narlock เสริมว่า “เมื่อจำนวนพยาบาลมีน้อยเกินกว่าที่จะสามารถจัดการกับผู้ป่วยจำนวนมาก จะส่งผลเสียต่ออาการของผู้ป่วย

เนื่องจากความเหนื่อยหน่าย ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะกลับมาเข้ารับการรักษาใหม่หลังจากได้รับการตรวจครั้งแรกใน 30 วัน และยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ หรือมีอาการที่ร้ายแรงขึ้น เนื่องจากความสามารถในการดูแลไม่ทั่วถึง

 

ดังนั้นในขณะนี้ ทางสหรัฐอเมริกาจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฝึกพยาบาลให้ได้ทั้งจำนวนที่มากขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว

 

ที่มา: healthcarestudies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ