Institute for Pure and Applied Mathematics มอบทุนหลังจบปริญญาตรีที่ USA

  ทุนการศึกษาที่เรานำมาฝากกันอีกหนึ่งทุนในวันนี้มาจากเมืองลุงแซม...