บริษัท Intel ที่มิวนิก ประเทศเยอรมนี เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ทั้งในระดับป.ตรี และ ป.โท

บริษัท Intel เสนอหลักสูตรฝึกงานด้าน Digital Marketing & Media ที่ประเทศเยอรมนี โดยผู้ที่สนใจจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทด้านการตลาด หรือ Digital Marketing , การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, ด้านการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกงานนี้จะไม่ได้รับสินจ้าง

 

 

สาขา:

ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing & Media

 

ระยะเวลาการฝึกงาน:

12 เดือน

 

คุณสมบัติ:

-ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการตลาด หรือ Digital Marketing , การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการตลาด การสร้างสรรค์คอนเทนต์

-มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Digital Marketing & Media

-สนใจข่าวเทคโนโลยี และการพัฒนาโซลูชันทางการตลาดที่ก้าวล้ำ

-มีความสามารถในการใช้งาน MS Power Point, Excel, Word

-มีความคล่องแคล่วในการการพูด และเขียนภาษาอังกฤษ

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

วิธีการรับสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

jobs.intel.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ