มาแล้ว!! IAWA Scholarship ทุนเรียนต่อการบินสำหรับผู้สมัครสตรีที่ออสเตรเลีย

International Aviation Women’s Association (IAWA) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีสมาชิกจาก 38 ประเทศทั่วโลก และในปีนี้ทาง IAWA ได้สนับสนุนทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทให้แก่ผู้สมัครสตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สนใจเรียนต่อด้านการบินโดยเฉพาะ

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุน 1 ปี มูลค่า $6,500 (ประมาณ 212,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หลักสูตรเต็มเวลา) ด้านการบิน (Aviation) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  IAWA 2019 International Conference ในประเทศเปรู โดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมประชุม ทาง IAWA จะสนับสนุนให้ทั้งหมด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ หรือเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย หรือพลเมืองนิวซีแลนด์ หรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลีย หรือผู้ถือวีซ่าประเภท Permanent Humanitarian Visa

-เป็นนักศึกษาหญิงที่เรียนในหลักสูตรการบินระดับปริญญาตรี หรือโท

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผู้สมัครต้องเขียน Personal statement (ไม่เกิน 500 คำ) บรรยายถึงความสนใจ และความหลงใหลในการบินรวมไปถึงความจำเป็นในการขอทุนการศึกษา

-ผู้สมัครต้องส่งผลงานเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่โดดเด่นของตนเอง และกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.swinburne.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ