ทุนการศึกษาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Lakehead ประเทศแคนาดาปี 2018-2019

มหาวิทยาลัย Lakehead เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่มีวิทยาเขตตั้งอยู่ที่ Thunder Bay Orillia และ Ontario ประเทศแคนาดา ขอเชิญนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยการสมัครเข้าเรียนในช่วงปี 2018-2019

 

ทุนการศึกษา:

มีทุนทั้งหมดจำนวน 4 ทุน ซึ่งจะพิจารณามูลค่าทุนตามเกรดเฉลี่ย(ตามค่ามาตรฐานในแคนาดา) ดังนี้

– คะแนน 90.0% ขึ้นไป ได้รับเงินสนับสนุน $30,000  แบ่งเป็น $7,500 x 4 ปี (ประมาณ 815,800 บาท)

– คะแนน 80.0% – 89.9% ได้รับเงินสนับสนุน $20,000 ดอลลาร์ แบ่งเป็น $5,000 x 4 ปี (ประมาณ 543,800 บาท)

– คะแนน 75.0% – 79.9% ได้รับเงินสนับสนุน $4,000 เหรียญ เฉพาะในปีที่ 1 เท่านั้น (ประมาณ108,700 บาท)

*สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวแคนาดาที่กำลังจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Lakehead

– ต้องมีวุฒิการศึกษาก่อนหน้า (ระดับมัธยมปลาย)

– หลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ ทันทีที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย

 

กำหนดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2018-2019

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ