ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ Federation University Australia

Federation University Australia มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย มีความยินดีมอบทุนการศึกษา International Excellence Scholarships เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยครอบคลุม 20% ของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £5,000 ประมาณ 202,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

-มีวีซ่านักเรียน

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ จาก FedUni

-เป็นไปตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษ

-ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มีสิทธิ์

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาจะได้รับการประเมินโดยอัตโนมัติเพื่อรับทุนการศึกษาเมื่อสมัครเข้าเรียนในที่ Federation University Australia ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีใบสมัครทุนที่แยกต่างหาก

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

federation.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ