Dixie State University ทุนปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

Dixie State University มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จัดมอบทุนศึกษา International Freshmen Merit Scholarships สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เข้าเรียนใน Dixie State University

Dixie State University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในเซนต์จอร์จ รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร อนุปริญญา 19 หลักสูตร และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุน $4,500 สำหรับปีแรกของการศึกษา(ประมาณ 140,000 บาท) $2,250 สำหรับภาคการศึกษาแรกของฤดูใบไม้ร่วง(ประมาณ 70,000 บาท) $2,250 สำหรับภาคแรกของการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี F-1 ที่เข้าศึกษาใน Dixie State University จะได้รับการพิจารณา สำหรับนักเรียนต่างชาติต้องมีคุณสมบัติดังคือ GPA 3.0 หรือคะแนนเทียบเท่า หรือคะแนน ACT 26+ หรือคะแนน SAT 1240+

-ผู้รับทุนจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ย 3.2 GPA ในแต่ละภาคการศึกษา

-คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL – 68, IETLTS – 6.0 หรือหลักฐานการสอนภาษาอังกฤษชั้นต้นคือภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

international.dixie.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ