International Freshmen Scholarships ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย Northern Kentucky ปี 2018

กลับมาพบกับทุนการศึกษาดีๆ กันอีกแล้วค่ะ ในวันนี้เรามีทุน International Freshmen Scholarships ทุนสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Northern Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2018

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีและเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัย Northern Kentucky มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ตั้งอยู่ใน Highland Heights รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

 

 

ใครที่สนใจทุนนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะ…

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีมูลค่าตั้งแต่ $1,500 (ประมาณ 49,000 บาท) จนถึง $5,500 (ประมาณ 180,000 บาท) ต่อปี ครอบคลุมค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย Northern Kentucky

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

ผู้สมัครต้องจบจากหลักสูตรต่อไปนี้

-เรียนในสาขาภาษาอังกฤษเป็นเวลา 4 ปี

-เรียนในสาขาคณิตศาสตร์ ทั้ง Algebra I, Algebra II, Geometry หรือ three integrative math  เป็นเวลา 3 ปี

-เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 3 ปี

-เรียนในสาขาสังคมศึกษาเป็นเวลา 3 ปี

-เรียนในสาขาภาษาต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลคะแนน ACT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การอ่าน หรือ ผลคะแนน SAT (ก่อนเดือนมีนาคม 2016) ในส่วนคณิตศาสตร์และการเขียนไม่ต่ำกว่า 430 คะแนน มีคะแนนในส่วนของการอ่านไม่ต่ำกว่า 450 คะแนนหรือ ผลคะแนน SAT (หลังเดือนมีนาคม 2016) ในส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 23.5 ขึ้นไป คะแนนส่วนของการเขียนและการอ่าน 25 คะแนนขึ้นไป

-ผู้สมัครต้องมี GPA 3.00 ขึ้นไป

-ผลคะแนน TOEFL ibt 79 คะแนนขึ้นไป

-ผลคะแนน IELTS band 5 คะแนนขึ้นไป

-ผลคะแนน SAT รูปแบบใหม่ 1160 คะแนนขึ้นไป

-ผลคะแนน ACT  composite 24 คะแนนขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย Northern Kentucky เป็นครั้งแรกจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

-กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

-ชำระค่าสมัคร

-ส่งสำเนาผลกการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ส่งผลคะแนน ACT หรือ SAT ต่อมหาวิทยาลัย Northern Kentucky

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ 

 

ปิดรับสมัคร:

ช่วงรับเข้านักศึกษาในเดือนมกราคม ปี 2018 จะปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017

ช่วงรับเข้านักศึกษาในเดือนสิงหาคม ปี 2018 จะปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nku.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ