ทุนป.โทและป.เอก ด้านวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม & วิศวกรรมป่าไม้ ที่ U. of Canterbury

ทุน Owen Browning Scholarships ในด้านป่าไม้ จาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

โดยเฉพาะผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการทำป่าไม้ รายละเอียดทุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ระดับปริญญาโท ทุนการศึกษา 1 ปี

– ระดับปริญญาเอก ทุนการศึกษา 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

– ปริญญาเอก สาขาป่าไม้ หรือวิศวกรรมป่าไม้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องได้รับการยอมรับหรือมีสิทธิ์ได้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี สาขาวนศาสตร์ ที่ University of Canterbury โดยสามารถสมัครเรียนได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

การรับสมัครออนไลน์จะเปิดรับใบสมัครประมาณ 8 สัปดาห์ก่อนวันปิดรับสมัคร โดยสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

canterbury

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ