ทุนป.โท ด้านการบัญชีจำนวน 10 ทุน ที่ Unitec Institute of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

Unitec Institute of Technology มอบทุน International Scholarships จำนวน 10 ทุนสำหรับเริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคม ปี 2018 ระดับปริญญาโท หลักสูตร Professional Accounting

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาที่เรียนด้านบัญชี รวมทั้งเปิดโอกาสสำหรับประสบการณ์ทำงานในนิวซีแลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-มีทุนการศึกษาประมาณ 10 ทุน

-สนับสนุนค่าเล่าเรียน $5,000 (ประมาณ 160,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร Professional Accounting

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ยื่นคำร้องขอสมัครเรียนแบบเต็มเวลา (อย่างน้อย 4 ฉบับ) ในระดับปริญญาโท หลักสูตร Professional Accounting

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ใบสมัครจึงควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ตอบคำถามเหล่านี้ ประมาณ 150 คำ

-Why are you interested in the Master of Professional Accounting programme?

-What motivates you to succeed in your studies?

-How do you plan on becoming a future leader in your industry?

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

17 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unitec.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ