International Student Academic Excellence Scholarships ประจำปีการศึกษา 2010

The University of? Ballarat? มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของแดนจิงโจ้ ออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษา International Student Academic Excellence Scholarships ประจำปีการศึกษา 2010 ระดับปริญญาตรี ? โท หลากหลายสาขา ซึ่งรวมสาขาศิลปะ ด้วย

The University of? Ballarat ตั้งอยู่ในเมืองบัลลารัต ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมลเบิร์น เป็นสถาบันที่เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลีย โดยสถาบันนี้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1870? และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน มีพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ ดังนี้ มาเลเซีย จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์

สำหรับ สาขาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติได้แก่ ศิลปะ (การวาดภาพ การออกแบบกราฟฟิก และศิลปะการแสดง?? ) สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ การโรงแรม วิทยาศาสตร์การกีฬา การพยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ ไอที และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยทุนที่มอบให้เป็นทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้รับทุนเข้าศึกษาทันทีช่วงเดือนกรกฎาคม 2010 ทุนนี้ เป็นทุนให้ฟรีในเรื่องของค่าเล่าเรียน เพียงอย่างเดียว

สำหรับ สาขาศิลปะ ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้ จะทำให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ มีโอกาสคิดอย่างมีระบบ เพิ่มความมั่นใจในการกระบวนความคิด นอกจากนี้ ผู้ได้รับทุน ยังจะได้มีโอกาสศึกษาโปรแกรมใหม่กับเครื่องมือที่ทันสมัยที่ทางมหาวิทยาลัย จัดสรรไว้ให้อย่างครบครัน ขณะที่ทางด้านศิลปะการแสดง ผู้รับทุนก็จะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการแสดงแบบมืออาชีพ โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสาขานี้ ผู้รับทุนมีโอกาสได้เรียนรู้การแสดงละครเวที และการแสดงละครทางโทรทัศน์และภาพยนตร์?? รวมไปถึงการใช้เสียง และการเคลื่อนไหว ด้วย

ทุนนี้เป็นทุนที่ ทางมหาวิทยาลัย มอบให้กับผู้ที่มีความเหมาะสม และมีความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนจะต้องแสดงเจตจำนงของรับทุนไปยังมหาวิทยาลัย ก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2010

อย่าง ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทุนนี้เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนนี้แล้ว ไม่สามารถรับทุนประเภทอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกันได้อีก

และ ด้วยความตั้งใจในการมอบทุนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้ที่ได้รับทุนนี้แล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับทุนไปให้กับบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ผู้สมัครจะต้องได้แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนจากทางมหาวิทยาลัยโดยตรงทางอี เมล์ และที่สำคัญ ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเขียนถึงเหตุผลในการรับทุนนี้ ไม่เกิน 250 ตัวอักษร

ผู้ได้รับทุนจะต้อง เสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยตัวเอง ตามข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัย และจะต้องได้รับวีซ่าให้เข้าประเทศออสเตรเลีย อย่างถูกต้อง และทุนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ทุนนี้จะถูกยกเลิกทันทีเมื่อผู้ได้รับทุน แสดงเจตจำนงไม่รับทุน หรือในกรณีที่ผู้รับทุนเรียนจบหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยวางไว้

สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ www.ballarat.edu.au/fdp/international/scholarships.shtml

ที่มา : elearneasy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ