ทุนจาก Mcdaniel College ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2018

กลับมาพบกันทุนดีๆ อีกเช่นเคยค่ะ วันนี้เป็นทุนสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยทุนนี้เป็นทุนจาก Mcdaniel College มหาวิทยาลัยเอกชนในรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนที่ให้นั้นมีมูลค่าสูงถึง $10,000 เลยล่ะค่ะ

สำหรับน้องๆ คนใดที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนมูลค่า $10,000 (ประมาณ 330,000 บาท) ครอบคลุมค่าที่พัก หนังสือ ประกันสุขภาพ การเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย McDaniel

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติ

-ผู้สมัครต้องมีหลักฐานแสดงเงินทุนสำรองไม่ต่ำกว่า $17,000 USD (ประมาณ 563,193 บาท) จึงจะสามารถขอรับทุนได้

-มีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 550 คะแนน หรือมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำเท่ากับ 6.5 หรือคะแนน SAT 500 คะแนนขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครทุนที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

-ใบสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย McDaniel

-เรียงความเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว

-ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน $50 (ประมาณ 1,700 บาท)

-ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

-ผลคะแนน TOEFL, IELTS, ACT หรือ SAT ฉบับจริง

-สำเนาผลคะแนน TOEFL, IELTS, ACT หรือ SAT

-หนังสือรับรอง

-ใบรับรองหลักฐานการเงิน (ไฟล์ PDF)

-หลักฐานแสดงความเคลื่อนไหวการเงินในบัญชีจากธนาคาร (Bank statement) ฉบับภาษาอังกฤษ

-ข้อมูลโรงเรียนที่จบการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการสมัคร และกรอกใบสมัครได้ทาง www.mcdaniel.edu

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mcdaniel.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ