International University College Leuven มอบทุนเรียนปริญญาโท

International University College Leuven ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของประเทศเบลเยี่ยม แจ้งกับทาง Scholarship.in.th ว่าจะมีการมอบทุนการศึกษาในระดับป.โท ให้แก่นักศึกษาไทยครับ
โดยทุนที่ให้มีจำนวน 2 ทุน ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศเบลเยี่ยม ในสาขา Electronics Engineering หรือ Electronics-mechanical Engineering เท่านั้นครับ

ในปี 2555 นี้ ทุนจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกระทั่งถึงวันที่ 30 เมษายน ก่อนจะเริ่มทำการคัดเลือกใบสมัครทั้งหมด

สำหรับคุณสมบัติและเอกสารอื่นๆที่ต้องใช้เพิ่มเติม สามารถสอบถามไปได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555

หรือที่เว็บไซต์ www.group-t.be และเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/news/upload/GroupT.pdf ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ