ทุน International Welcome สำหรับเรียนต่อป.ตรี-โท ณ ประเทศออสเตรเลีย

Murdoch University แจกทุน International Welcome Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและโท รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่ารวม AUD$23,000 (ประมาณ 478,000 บาท)

– สาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาธุรกิจจะได้รับทุนมูลค่า AUD$12,000

– สาขาอื่นๆ จะได้รับทุนมูลค่า AUD$11,000

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. เป็นผู้สมัครที่ชำระค่าเทอมเต็มจำนวนและมีกำหนดเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิทยาเขตใดวิทยาเขตหนึ่งของ Murdoch University ภายในปี 2020-2024

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.murdoch.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ