นักศึกษาห้ามพลาด!! โอกาสฝึกงานกับ “องค์การสหประชาชาติ” ที่ กทม. สมัครได้แล้ววันนี้!!

สหประชาชาติ (United Nations) หรือองค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งหมายที่แถลงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก

น้องๆ นักศึกษาคนไหนอยากฝึกงานกับองค์การสหประชาชาติ สามารถสมัครเข้าร่วมได้แล้ววันนี้ โดยผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะปฏิบัติงานในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน ที่ Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ของ UN ประจำที่กรุงเทพฯ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครที่สมัครขอฝึกงานที่ UN จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

– สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว หากได้รับคัดเลือกจะต้องฝึกงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจบการศึกษา

-ผู้สมัครจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาดังต่อไปนี้คือ communication, journalism, international relations, public administration หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครจำเป็นต้องมีทักษะการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือสเปน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครฝึกงานที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

careers.un.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ