เชิญชวนสถาบันการศึกษาส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน พม.

เชิญชวนสถาบันการศึกษาส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

โดยผู้สมัครสามารถเลือกฝึกงานในหน่วยงาน พม.ทั่วประเทศ (มีใบประกาศนียบัตรรับรอง)

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

“สร้างโอกาส สร้างทักษะ สร้างอาชีพ” เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

– เป็นทูตทางสังคม

– ความหวังของชาติในการมีส่วนร่วม ในการดูแลสังคมร่วมกัน

– เตรียมความพร้อมสู่ผู้นำในศตวรรษที่ 21

– ร่วมเป็น อพม.

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อได้ที่ : ทุกหน่วยงาน พม.ทั่วประเทศ / สายด่วน 1300

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ