การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ : คอร์สเรียนเพื่อความเข้าใจในโลกยุคออนไลน์

ในโลกที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน การสร้างความเข้าใจ การตระหนัก และการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นถือเป็นส่วนสำคัญที่จะปกป้องคุณจากการโจรกรรมข้อมูลไปจนถึงเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างย่อมต้องมีจุดเริ่มต้นขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ใช้งานที่อยากจะเริ่มฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ นี่อาจเป็นคอร์สเรียนที่จะตอบโจทย์สำหรับมือใหม่

 

 

ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์:

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสกัดข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ

 

คุณสมบัติ:

– สามารถใช้งานคอมพิว และ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

– สามารถติดตั้ง Application ในโทรศัพท์มือถือของตนเองได้

– สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

– มีบัญชี Gmail

– นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

– นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

 

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายจุดมุ่งหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ได้

– ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการสกัดข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น

– ผู้เรียนสามารถแสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี:

ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

 

รายละเอียดคอร์สเรียน:

– 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

– เรียนแบบออนไลน์ 100%

– เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Introduction to Data Analytics on Social Media

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ