เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรประจำปี 2562 ของกรมประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์งานด้านสื่อสารมวลชน และการบริหาร ขณะนี้ ทางสถาบันการประชาสัมพันธ์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับสมัครหลักสูตรประจำปี 2562 แล้ว!!

 

 

หลักสูตรที่สามารถสมัครได้ในตอนนี้:

 

1. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ Strategic PR Management รุ่นที่ 13

– ระยะเวลาที่เปิดอบรม : 7 พ.ค.-21 มิ.ย. 62

– ค่าลงทะเบียน : 78,000

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

 

2. สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 45 (หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ)

– ระยะเวลาที่เปิดอบรม : 24 มิ.ย.-9 ส.ค. 62

– ค่าลงทะเบียน : 68,000

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

 

3. เทคนิคการพูดสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 5

– ระยะเวลาที่เปิดอบรม : 5-8 ส.ค. 62

– ค่าลงทะเบียน : 6,900

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

 

4. นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล รุ่นที่ 24

– ระยะเวลาที่เปิดอบรม : 22-26 ก.ค. 62

– ค่าลงทะเบียน : 6,900

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

 

5. พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 5

– ระยะเวลาที่เปิดอบรม : 7-10 พ.ค. 62

– ค่าลงทะเบียน : 5,900

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละหลักสูตรได้ที่ลิงก์ “รายละเอียดโครงการ” และสามารถสมัครได้ที่ “ใบสมัครออนไลน์”

 

ที่มา: สถาบันการประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ