IRENA และ รัฐบาลสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ มอบทุนเรียนต่อป.โท เต็มจำนวน

  ทุนต่อไปมาจากทางฝั่งตะวันออกกลางกันบ้างนะครับ...