โปรแกรมฝึกงานภาคฤดูร้อน ISTernship ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศออสเตรีย

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับโปรแกรมฝึกงานภาคฤดูร้อนของ ISTernship ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีความสามารถโดดเด่นจากทั่วทุกมุมโลก ร่วมทำวิจัยในด้านชีววิทยา, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ประสาทวิทยาศาสตร์ หรือด้านสหวิทยาการ ที่ Institute of Science & Technology ประเทศออสเตรีย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าที่พัก, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าเดินทาง รวมถึงมีเบี้ยเลี้ยงให้ขณะเข้าร่วมโครงการ

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

15 พฤษภาคม – 15 กันยายน 2020

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– ชีววิทยา

– วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

– วิทยาศาสตร์ข้อมูล

– คณิตศาสตร์

– ฟิสิกส์

– ประสาทวิทยาศาสตร์

– สหวิทยาการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

– นักเรียนทุกประเทศ และทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Statement of Purpose

– ใบรับรองผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

phd.pages.ist.ac.at

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ