ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ ชิงรางวัลท่องญี่ปุ่น ทุนการศึกษา และอื่นๆ อีกเพียบ!!

มาแล้ว! กิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย พร้อมเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นผ่านผลงานศิลปะ!

อีซูซุ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ…ชีวิตยากเข็ญ”

ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562 ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษามากมาย

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

– เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี

– ผู้สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกต้องอยู่ระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)

 

กำหนดระยะเวลา:

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 17 ธันวาคม 2562

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน) เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น อาหารและที่พักฟรีตลอดการเดินทาง

– รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)

– รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร. 0-2966-2127-9

 

ที่มา: ISUZU

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ