ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร “ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!! หลักสูตร “ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ” หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่ หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน เมื่อสำเร็จการอบรมทางสถาบันพร้อมประสานหางานให้

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนอบรมฟรีโดย กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 

 

กำหนดการ:

วันที่อบรม : (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.)

อบรมภาคทฤษฎี : 3 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563

อบรมภาคปฏิบัติ : 23 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2563

สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี

2. เป็นผู้ว่างงาน เพศ ชาย/หญิง

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. ไม่อยู่ในระหว่างอบรมหรือศึกษาต่อ

** อบรมจบพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ LSP

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.itbslogistics.com

 

ปิดรับสมัคร:

22 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.itbslogistics.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ