ทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) ได้เปิดรับสมัครทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 “Japanese Teaching Methods Program for Teachers of Specified Skilled Worker Candidates” แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

ทุนอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563

ทุนอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563

ทุนอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2563

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ทั้งทางไปรษณีย์และยื่นเอกสารด้วยตนเองไปที่

ทุน Program for Teachers of Specified Skilled Worker Candidates

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ชั้น 10 เสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

ปิดรับสมัคร:

2 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ