ห้ามพลาด!! โอกาสฝึกงานฟรีที่ประเทศญี่ปุ่นกับ Japan Internship By METI ประจำปี 2018

METI Government of JAPAN, Japan Internship Program ประจำปี 2018 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง METI Government of JAPAN และ PASONA HR Consultant (Thailand) ในการคัดเลือกผู้สมัครจากแต่ละประเทศเพื่อเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 20 บริษัท

และในจำนวนนั้นผู้สมัครจากประเทศไทยจำนวน 10 คนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (จำนวนผู้ได้รับคัดเลือกทั้งหมดจากแต่ละประเทศราว 100 คน)

การจัดโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การสื่อสารองค์กรในการทำงานข้ามวัฒนธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีในการสรรหาผู้ที่มีศักยภาพ และความเป็นเลิศในการทำงาน

 

มูลค่าทุน:

-ค่าครองชีพมูลค่า 4,000 เยนต่อวัน (ประมาณ 1,000 บาท) ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

-ค่าตั่วเครื่องบินเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ

-ประกันการเดินทาง

-ประกันชีวิตในช่วงการฝึกงาน

-ค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมการฝึกงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทาง internshipprogram.jp

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก หรือติดต่อคุณเค้ก หรือคุณดาว โทร. 02-108-1250 อีเมล jpintern@pasona.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ