เตรียมตัวให้พร้อม กับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561!!

ใครที่พลาดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเมื่อต้นปี กำหนดการสอบครั้งที่ 2 มาถึงแล้ว เตรียมตัวให้พร้อมแล้วศึกษารายละเอียดได้ตามนี้เลย!

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบที่ระบุหรือทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่ www.jlpt.jp

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดสอบมี 4 แห่ง : กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และ ขอนแก่น

 

 

การสมัครสอบออนไลน์

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

วันและเวลารับสมัคร : ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 (เริ่ม 09.00 น.) – 24 สิงหาคม 2561 (สิ้นสุด 24.00 น.)

การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ : โปรดตรวจสอบวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 1

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) (408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)

– จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561 (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม)

– ยื่นใบสมัคร   ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561

– วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) (ชั้น 3 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0 2160 5073-4 / 081 855 7303 )

– จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 สิงหาคม 2561 (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม)

– ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2561

– วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10.00-17.00 น.

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 3

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า) (7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ถ.บรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02 884 9107-8)

– จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 สิงหาคม 2561 (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม)

– ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2561

– วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

 

เชียงใหม่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ 3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200 โทร 053-272-331, 080-491-1298

– จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม)

– วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-100 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.

 

สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074-317-600 ต่อ 1302)

– จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 (หยุดวันที่ 13 สิงหาคม)

– วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.

 

ขอนแก่น

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร 043-203-469, 043-204-141 และ 043-009-700 ต่อ 44840 หรือ 42360)

– จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 (หยุดวันที่ 13 สิงหาคม)

– วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-17.20 น.

 

ที่มา:  jfbkk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ