เชิญชวนครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสมัครอบรม Japanese Language ระยะสั้น 3 สัปดาห์ ณ ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนเต็มจำนวน 30 ทุน!!

เพราะการได้ออกเดินทางไปเรียนรู้จากต้นกำเนิดจะช่วนให้มุมมองและองค์ความรู้ของเราทั้งกว้างและลึกยิ่งขึ้น ดังนั้นนี่จึงถือเป็นโอกาสดีที่เหล่าผู้สอนภาษาญี่ปุ่นไม่ควรพลาด!!

มูลนิธิฮาคูโฮโด (Hakuhodo Foundation) ร่วมกับ Japan Foundation สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย Japanese Language Program ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 2

โดยโครงการนี้มีขึ้นเพื่อมุ่งสนับสนุนการอบรมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ “ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริง” เพื่อให้สามารถนำมาปรับสอนให้กับเยาวชนได้ต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ซึมซับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในเชิงลึกมากขึ้นอีกด้วย

โครงการนี้จะเปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนสำหรับเดินทางไปฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนเมษายน ปี 2023

 

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน) ในประเทศไทย

– เป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

– มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

*ผู้ที่เคยสมัครครั้งที่ 1 แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกสามารถสมัครได้*

 

รายละเอียดของทุน:

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Japanese Language Program 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ