ทุนวิจัย 6 เดือน ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Paris-Saclay – Paris IAS “Jean d’Alembert” ทุนวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) แบ่งเป็นช่วงปีการศึกษา 2018-2019 และช่วงปีการศึกษา 2019-2020 โดยทุนนี้นักวิจัยจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพรายเดือน และตั๋วเครื่องบินไป-กลับปารีส

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ในหัวข้อวิจัยต่อไปนี้

-Markets, businesses, work, and innovation

-Heritage, cultures, and knowledge

-Sciences and society

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับทุกสัญชาติ

-เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับอาวุโส นักวิจัยที่ดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัย นักวิจัยในสถาบันการศึกษา หรือดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์ และมีประสบการณ์วิจัยอย่างน้อย 10 ปี หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ในขณะที่สมัคร) โดยผู้สมัครต้องได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2008

-นักวิชาการที่มีสถานะเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการวิจัย ควรมีประสบการณ์การวิจัยไม่ต่ำกว่า 2 ปี และไม่เกิน 9 ปีหลังจบปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2016 ถึง 1 กันยายน 2008
-มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ หากมีความสามารถในภาษาฝรั่งเศส โดยเฉพาะการเขียน และการพูดจะดีมาก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติการทำงาน (สูงสุด 10 หน้า) รวมถึงรายชื่อผลงานตีพิมพ์

-ข้อเสนอแนะการวิจัยโดยละเอียด

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครได้ ที่นี่

-การสมัครต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส และส่งผ่านทางระบบสมัครออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.paris-iea.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ