สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว รับสมัคร “ล่าม” เงินเดือน 8 หมื่นบาท

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง “ล่าม” เพื่อปฏิบัติหน้าที่เก็บรวบรวม แปลข่าว  เอกสาร หรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน การคลังของรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น  ภาษีอากรต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น

รวมทั้งทำหน้าที่แปล โต้ตอบ หรือเป็นล่ามของสำนักงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูง ในกรณีเดินทางมาประชุม ณ กรุงโตเกียว หรือต่างจังหวัด

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ล่าม จำนวน 1 อัตรา

 

ค่าตอบแทน:

เงินเดือนเริ่มต้น 266,950 เยน (ประมาณ 80,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี

-สัญชาติไทย/ญี่ปุ่น

-สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ญี่ปุ่น และอังกฤษได้เป็นอย่างดี

-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

-กระตือรือร้นในการทำงาน

-สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือค้าง(ระยะสั้น) ต่างจังหวัดได้

-หากสามารถขับรถยนต์ได้ หรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เรซูเม่ภาษาอังกฤษ พร้อมติดภาพ 1 ภาพ

-สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างด้าวในญี่ปุ่น สำเนาใบขับขี่รถยนต์

-ผู้สมัครชาวไทยต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางที่มีรูป และหน้าที่มีวีซ่าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วย

-สำเนาจบการศึกษา และสำเนาทรานสคริปต์ ภาษาอังกฤษ

-สำเนาผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดได้ที่ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

หรืออีเมล fin-rte@theia.ocn.ne.jp

 

ปิดรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2561 (เวลา 17.30)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

site.thaiembassy.jp/th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ